SL-bussarna är en miljöskandal

SL/Arrivas skrotiga bussar, en del från tidigt 1970-tal, är en miljöskandal. Vi som bor, i det här fallet vid slutstationen i Östra Byle, kan varje dag se pölar av olja, diesel och andra obestämbara vätskor som läcker ut från bussarna.

Mest är det dock motorolja och det kommer från bussens vänstra sida där motorn sitter. Vid okulärbesiktning och ”känna- lukta-analys”, ser man det tydligt, att det rör sig om motorolja.

Vi har även konstaterat sjöar av dieselbränsle som runnit ut. Följden är att längs bussarnas väg genom kyrkbyn har det bildats ett svart meterbrett spår. I kurvorna rinner det mer och där de stannar bildas ibland pölar.

I midsommar påtalade jag detta för en chaufför som fick en aha-upplevelse och kontaktade sitt garage med sanering som följd.

Men, detta är vardag och hur länge tycker Täbys miljönämnd att det är ok att dessa skrotiga oljeläckande bussar skall få trafikera gatorna? Miljörisker men även andra risker då det blir halt och allmänt kladdigt och skitigt.

Orsaken måste bero på dåligt underhåll i garagen. Har man inte råd att byta packningar eller vad är det frågan om? Till sist, varför tillåts bussarna stå med motorerna på vid vändhållplatsen?

Faktiskt inte heller det tillåtet.

Dessa bussar har högt decibeltal och bullrar otroligt på tomgång.

Fasa ut skrotet!

Trött på kladdet och bullret!!