SL-kort till alla som har långt till skolan

Det finns i dag ett dilemma hos många ungdomar, som mig själv, och det är att välja en skola som passar en själv. Man måste kunna ta sig till skolan på egen hand. Alla har i dag inte möjlighet att själva välja vilken skola de vill gå i. Det finns de som inte har råd att köpa ett SL-kort och det finns de som inte har någon förälder som har möjlighet att skjutsa till och från skolan. Det innebär att man inte kan välja en skola som råkar ligga lite längre bort från hemmet.

I dag får elever i grundskolan i Botkyrka som har mellan 2 och 5 kilometer (beroende på ålder) till skolan ett SL-kort. Men problemet är att man begränsar avståndet till den närmsta kommunala skolan. Om man då har valt en annan kommunal skola, eller om man valt en friskola så får man inget SL-kort, oavsett hur långt bort skolan ligger.

Det är ju inget fritt skolval ifall man inte kan få samma möjlighet att välja skola som de som råkar ha föräldrar som antingen har råd att köpa SL-kort till dem eller som kan skjutsa sina barn. Botkyrka kommuns system gör valfriheten orättvis mellan de som har och de som inte har.

Tanken med det fria skolvalet var från början, och är fortfarande, att man skall få fler möjligheter till den utbildning man själv vill ha. Detta gäller både grundskolor och gymnasium. Det fria skolvalet ska vara till för alla och förutsätter att man kan ta sig till och från skolan, oavsett familjens ekonomiska situation.

Alla som går i grundskolan eller på gymnasiet och har långt till skolan borde få ett SL-kort. Det ska inte spela någon roll om skolan är kommunal eller en friskola.

Socialdemokrater talar ofta om rättvisa och alla människors möjlighet till ett bättre liv. Men hur fungerar det i realiteten i Botkyrka, när man som elev bara har tillgång till det fria skolvalet om man råkar ha rika föräldrar?

Carl Baker, Moderata Ungdomsförbundet i Botkyrka

Det är inte ett fritt skolval när den som inte har råd med SL-kort inte kan välja en skola långt hemifrån, menar skribenten. arkivfoto

Det fria skolvalet ska vara till för alla och förutsätter att man kan ta sig till och från skolan.