Slå ihop i stället för att dela upp

Jag läser då och då om Tullinge­partiets arbete för en delning av Botkyrka kommun. Jag tror att önskemålen om delning grundar sig i att man tror att man kan få ner skatten och därmed mer i plånboken. Kanske tror man också att den nya kommunen blir mer attraktiv när den lösgör sig från miljonprogram, många arbetslösa och fattiga, och därmed höjer huspriserna.

Men om man lyfter näsan ur plånboken och ser vad det gör med Sverige, vad får det för konsekvenser?

Jag leker med en annan tanke, vad skulle hända om vi lade ner kommuner och landsting och bara hade en ledningsnivå i Sverige, hur mycket skulle vi tjäna på det? Sverige är ju faktiskt till antalet invånare inte mycket större än många storstäder i världen – New York, Moskva med flera. Hur många styrelsenivåer har de?

Om man fastslog vissa grunder som att alla skall ha tillgång till samma samhälleliga tjänster, till en viss nivå oavsett var man bor i landet. Sedan gör man budget för det och sätter en skatteskala utifrån inkomst oavsett var i landet man bor.

Tänk vad många nämnder, styrelser och grupper vi har i dag på flera nivåer. Alla ska hålla möten och konferenser och samordna sig sinsemellan och förhandla för sin kommun. Vad kostar varje kommunledning och landstingsledning?

Kan man få en journalistisk granskning och kanske veta hur det gick i Salem och Nykvarn, så att man har lite underlag hur man skall rösta för Tullinge nästa år?

Gå ihop i stället för att gå isär