Slå ihop länets kommuner till en

Svar på insändaren ”Bygg tätt för miljön” den 6 augusti:

Du undrar vad som är bäst för naturen och skriver att ju mindre vi förtätar desto mer måste vi bygga ut Stockholm. Det medför ökat bilberoende som förorenar Stockholmsluften mer.

Du vill att man ska välja grönområden som kan bebyggas och samtidigt försöka bevara en del av dem. För vi kan ju inte hindra folk som vill flytta hit. Okej. Men visionen ”Stockholm – en stad i världsklass” innebär politisk vilja att Stockholm ska bli en miljonstad.

Samtidigt som grönskan minskar, minskar också upptaget av CO och CO2. Ta till exempel Amazonas som var jorden lunga. Den lider av sjukdomen kol och därmed övriga världen också.

Vill politiker att Stockholm ska bli en miljonstad och folk inte ska hindras flytta hit, borde inte nytänkande råda? Varför inte slå ihop länets kommuner till Stor-Stockholm, bilda ett kommunfullmäktige och en kommunstyrelse. Samtidigt som man då skär ner antalet politiker som kan söka jobb med pensionsålder 67 och lika inkomst som vanlig pensionär?

Dagens kranskommuner blir stadsdelar, grönskan kan bli kvar och onödigt dyra kostnader för politiker minimeras. Har hjärnan arbetat innan munnen öppnades?

Sven Lindgren