Släpp inte in lastbilarna

Öppet brev till alla politiker i Vallentuna kommun.

När vi nu äntligen efter många år fått en planskild korsning med tre rondeller i Vallentuna så är ju första tanken att det blir toppenbra med även en rätning av Väsby­vägen från Grana till Väsby.

Men när man inser att det mellan Grana och Väsby planeras en tre- eller fyrfilig väg med dubblerat antal fordon så inser man ju snabbt att något är knasigt. Att i ett område med riksintresse för kulturmiljö och gamla naturområden anlägga en bred väg med dubbla trafikmängden och sedan släppa in trafiken i vår enfiliga tätort Vallentuna centrum verkar inte genomtänkt.

Nuvarande vägsträckning slingrar sig fram mellan skogsbackar, bostäder, bergknallar och flyter därmed in naturligt i mijön. En helt ny dragning saboterar en landskapsbild som vuxit fram under tusentals år. Oavsett om man väljer Norra eller södra alternativet blir naturen och många fastighetsägare hårt drabbade.

Naturligtvis kan inte Vallentuna stoppa utvecklingen. Att tung trafik från Kapellskär till nya godsterminalen i Rosersberg måste fram någonstans, det förstår jag . Men att släppa in denna tunga trafik i Vallentuna tätort utan att planera för hela regionen verkar vansinnigt.

Vi måste nu alla hjälpas åt med att planeringen verkligen sker för hela regionen, inklusive väg 77, Roslagsbanan till Arlanda, Norrortsleden, ny förbifart och så vidare innan vi för miljontals kronor förstör vårt kulturlandskap och det enda vi vinner är en lastbilskö i vår nya planskilda korsning!Lennart Jonsson