Slopa höga p-avgifter!

Solnas parkeringsavgifter har höjts betydligt och nu gäller de hela dygn samt helger. Varför kan inte Solna slopa avgifterna på helgerna och bli likvärdiga med Stockholm. Solna är eller säger sig vara en rik stad. Vi som bor här får färre och kortare besök nu och det känns trist.

Pensionär i Solna