Slösa inte med mina skattepengar

Som politiker av i dag ska man ha svulstiga och vidlyftiga planer. Man ska helt gå upp i sina visioner. Kosta vad det vill. Vi har i vår kommun en av landets högsta skatter, inte att undra på när vi har politiker med hybris. Jag har hoppats på att det ska komma någon folkvald som har förmåga att tänka och se klart. Bygga gallerior? Ja visst! Trots att gallerior runt om stänger på grund av dålig lönsamhet och konkurser ska man bygga gallerior.Upplevelsecenter, ja självklart ska vi bygga det, helt mot kommuninvånarnas vilja. Ge oss verktyg att avsätta politiker som missbrukar sin ställning och se till att de blir ersättningsskyldiga när de åsamkat ekonomisk skada. Är det någon som undrar hur politikerföraktet uppkommer?