SL:s ändringar slår mot Sollentunaborna

Nyligen yttrade sig Sollentuna kommun till SL om kommande neddragningar i SL-trafiken. Den rödgröna oppositionen lämnade ett eget yttrande därför att vi anser att majoriteten var för hovsamma i kritiken av förändringarna. De visade därmed återigen att de inte vill stöta sig med sina partikamrater i landstingsledningen.

Stockholmsregionen växer kraftigt och för att möta det krävs en miljövänlig och klimatssmart kollektivtrafik som kontinuerligt byggs ut och blir mer attraktiv. Genom de aviserade neddragningarna kommer fler att ta bilen, i stället för att åka kollektivt. Det leder till att det blir trängre på vägarna. Förändringarna leder också till att de kvarvarande tågen och bussarna blir ännu mer fullsatta i rusningstid än de är i dag. Förslagen är fel väg att gå.

Om nedskärningarna genomförs är det inte de första försämringar som genomförts senaste året. De nya tidtabellerna i december 2014 innebar färre turer och även att vissa turer med bland annat buss 526 kortats. Under våren har även de södra entréerna vid Rotebro och Sollentuna station blivit obemannade. Sedan tidigare går det inte att åka buss mellan Viby och Rotebro utan att byta buss. Det har blivit allt vanligare med fullsatta bussar som därmed åker förbi hållplatser och gör att resenärer kan få vänta upp till en halvtimme, i rusningstrafik, till nästa buss med samma destination. Det har under senaste halvåret blivit allt vanligare att entreprenören kör korta bussar, i stället för ledbussar. Det gör att det blir många resenärer som får stå och nya resenärer kan inte tas på.

Vi beklagar att den styrande moderatledda minoriteten i landstinget väljer att försämra för kollektivtrafikanterna. Det kommer inte bryta den negativa utvecklingen med att andelen SL-resenärer minskar. Vi motsätter oss att de i remissen aviserade försämringarna genomförs. Vi kommer att fortsätta jobba med frågorna på de sätt vi har möjlighet till. Vi står upp för Sollentunaborna och för behovet av en välutbyggd kollektivtrafik.

Freddie Lundqvist (S), ­Oppositionsråd, Peter Godlund (MP), gruppledare och Barkat Hussein (V) gruppledare

Tre socialdemokrater i Sollentuna vill inte att SL:s planerade nedskärningar blir verklighet. arkivbild