SL:s besparing isolerar Solberga ännu mer

SL:s beparingar innebär ett lotteri vem som får plats på bussen, menar skribenten.
SL:s beparingar innebär ett lotteri vem som får plats på bussen, menar skribenten.

Solberga har ett isolerat läge mellan tunnelbanan i Telefonplan och pendeltåget i Älvsjö. För att kunna förflytta sig mellan dessa knutpunkter är Solbergaborna helt beroende av buss 142. Nu vill den styrande borgerliga majoriteten i landstinget göra stora besparing i busstrafiken med kraftigt minskade turtätheter i Solberga som följd. Buss 142 ska skäras ned med 33 procent Dessutom planeras denna nedskärning att göras i rusningstrafik.

Redan idag är det överfulla bussar, vid en nedskärning skulle resenärer som inte får plats på bussarna få stanna kvar på hållplatsen och vänta på nästa buss. Detta innebär en opålitlig kollektivtrafik där det blir ett lotteri vem som har tur att lyckas få plats eller inte, att beräkna när man ska vara framme blir därmed en omöjlig uppgift.

Trots att borgarna visste att det inte fanns någon majoritet för en höjning av månadskortet valde de att gå till fullmäktige med en budget som saknade finansiering. Nu vill de dessutom låta resenärerna betala notan genom indragen trafik. Detta är en oansvarig politik.

Vi i Vänsterpartiet vill att fler reser kollektivt och då måste också antalet turer bli fler. Idag är det många som inte har råd att köpa månadskort eller enkelbiljett, därför föreslår Vänsterpartiet en höjning av skatten med 25 öre istället, det är solidariskt. Det skulle till exempel innebära att bara den som tjänar över 40 000 kronor i månaden, eller kör bil istället för att åka kollektivt, vinner på borgarnas höjning av månadskortet på 100 kronor.

Vi flyttar även pengar från dyra konsultarvoden, administration, politikerarvoden och förmånsbilar till satsningar inom kollektivtrafik och sjukvård. Hade Vänsterpartiets förslag till budget gått igenom hade det funnits 400 miljoner mer att satsa på utökad kollektivtrafik.

Ur miljö- och klimatsynpunkt är det kortsiktigt, respektlöst och rent av idiotiskt att satsa på bilismen från landstinget.

Med vår politik skulle alla bussar fortsätta att gå. Vi satsar på vår kollektivtrafik.

Emelie Roxby Schüsseleder, Solbergabo och gruppledare för Vänsterpartiet i Älvsjö

stadsdelsnämnd

Gunilla Roxby Cromvall,

Solbergabo och gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget

Jonas Santesson, ordförande för Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten

Nu vill de dessutom låta resenärerna betala notan genom indragen trafik.