Slussenprojektet är som kryssaren Titanic

Slussenprojektet är som ett fartyg som driver obönhörligt mot undergången. Allmänheten får information om projektet i mindre delar lite då och då i pressen. Hur helheten kommer att bli är svårt att ta till sig. Om man vill kan man gå till före-detta Sjömanshemmet vid Slussen och lyssna till de avlönade marknadsförarna av projektet.

Det råder nervositet på stadsbyggnadskontoret. Nu har Folksam sagts upp och man börjar riva en del av den nuvarande gallerian innan detaljplanerna för ombyggnaderna ägt laga kraft. Rulltrappan i gallerian tas bort vilket försvårar tillgängligheten för Nacka- och Värmdöresenärerna.

I DN kan man läsa, att Danvikstullsbron måste repareras för att klara de tunga byggtransporterna vid ombyggnaden av Slussen. Trafiken från Nacka- och Värmdö får då klaras på ett körfält i vardera riktningen.

Under 2014 planerar man att börja spränga för bussterminalen i djupt ner i Katarinaberget. Då ska Nacka- och Värmdöbussarna få en tillfällig terminal på en stor ponton som förtöjs vid Stadsgårdskajen. Hur kan politiker ta ett beslut som är så dåligt för resenärerna?

När detta skrivs pågår möten om vad staden tänker göra för de boende som drabbas av buller och stomljud vid sprängningarna i Katarinaberget. Inga acceptabla lösningar har presenterats hittills. Baracker vid Tantolunden och eventuellt hotellrum är några förslag. En stor mängd människor drabbas men man har dålig planering för deras evakuering. Det är en otroligt cynisk behandling som ansvariga politiker utsätter sina medmänniskor för. Detta för att vi ska få en omodern trafiklösning och en riskfylld och energikrävande bussterminal samt en bebyggelse som förvandlar det underbara panoramat vid Slussen till några få ynka siktlinjer!

Hejda katastrofen! Rädda medborgarna från kaos i trafiken och en undermålig ny trafiklösning!