Slussens förfall är en medveten taktik

Svar på insändare med rubriken ”67 procent positiva till Slussenförslaget” från den 24 april:

Om man frågar om man måste göra något åt Slussen kommer 100 procent svara ja. Stockholms stad har avsiktligt låtit Slussen förfalla.

Det är samma taktik som man gjorde för att kunna riva Klarakvarteren.

Om en fastighetsägare låter sitt hus förfalla blir det tvångsförvaltning. Varför har man slutat städa vid Slussen?

Nya Slussen ger ut foldrar och information gjorda av en reklamfirma.

Vi som anser att nuvarande sluss ska renoveras (vilket går) eller byggas upp på nytt med samma trafiklösning med klöverbladet har inte de ekonomiska resurserna att visa det alternativet för allmänheten.

Gavs det några alternativ i opinionsundersökningen?