Slussens trafiklösning presenteras nästa år

Tanken är att möten med närboende ska minska oron i samband med Slussens ombyggnad.Foto: Sara Holmgren
Tanken är att möten med närboende ska minska oron i samband med Slussens ombyggnad.Foto: Sara Holmgren

Svar på insändare med rubriken: ”Slussenprojektet är som kryssaren Titanic” publicerad den 27 november:

Det kommer att märkas när Slussen byggs om. Det är inget som vi på något sätt försöker dölja, utan tvärtom.

Vi tror att det är viktigt att de som på olika sätt kommer att drabbas av bygget får bra information i god tid.

Därför har vi till exempel nu under november ordnat ett stort antal möten för närboende om buller under byggtiden, en fråga som vi vet oroar många. Vi håller också på med de sista detaljerna i hur vi, tillsammans med SL, ska lösa det komplicerade pusslet med trafiken under byggtiden och hur det blir kommer vi att presentera i början av nästa år. Klart är att kollektivtrafik, gående och cyklister kommer att prioriteras och att tunnelbanan kommer att gå med högsta möjliga kapacitet under hela byggtiden. 2018 planeras den nya bussterminalen inne i Katarinaberget vara färdig, då får resenärerna från Nacka och Värmdö en ljus, varm och trafiksäker inomhusterminal.