Sluta blunda för Nackas cirka 1 500 fattiga barn

S vill ha satsningar mot barnfattigdom.
S vill ha satsningar mot barnfattigdom.

Varför vill inte borgerligheten se barnfattigdomen? Rädda Barnens senaste fattigdomsrapport som presenterades den 14 mars i år visar att 6,9 procent av Nackas barn lever i fattigdom. Det motsvarar cirka 1 500 barn. Fattigdomsbegreppet mäts utifrån följande två mått: låg inkomststandard och försörjningsstöd. Majoriteten av barnen som är fattiga lever med en ensamstående förälder eller har föräldrar som är utrikesfödda. Vid social- och äldrenämndens sammanträde den 27 mars bifölls enhälligt skrivelsen som redovisade hur nämnden arbetar med barnperspektivet.

Socialdemokraterna ansåg att skrivelsen har många förtjänster och vi menar att utbildningsdagar och värdegrundsarbete är viktiga delar för att beakta barnperspektivet i alla beslut. Socialdemokraterna lämnade dock in ett tilläggsyrkande, för att vi anser att en av de grundläggande beståndsdelarna i arbetet med barnperspektivet saknas. Det handlar om barnfattigdomen. Därför yrkade vi på en tydligare redogörelse för hur nämnden tänker sig att arbeta med frågan.

Tyvärr avslog samtliga borgerliga partier detta tilläggsyrkande. Att i ett politiskt beslut som handlar om barns rättigheter inte beskriva att det finns barnfattigdom i Nacka och vad som görs för att minska den är en allvarlig brist. Anser inte den politiska majoriteten att det finns barn som lever i fattigdom eller varför väljer de att inte tala om denna problematik? Vad har den moderatstyrda majoriteten för lösning på barnfattigdomen i kommunen? Nacka har låg arbetslöshet (knappt 3,5 procent för personer 16-64 år 2011) jämfört med många kommuner i länet och riket. Ändå har Nacka ungefär 1500 barn som lever i fattigdom! Att den politiska majoriteten inte ens väljer att bifalla ett tilläggsyrkande som kräver en tydlig redovisning och analys av barnfattigdomen i kommunen är anmärkningsvärt. Det är beklagligt att den politiska majoriteten i social- och äldrenämnden inte anser att det här är en tillräckligt viktig fråga.

Maria Fridstjerna (S)