Min lokala hjälte

Sluta hindra mitt politiska intresse

Fakta

Enligt Sveriges grundlag och FN-konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade, som gäller i Sverige sedan 14 januari 2009, så har alla medborgare rätt att engagera sig i politiska organ.

Men socialnämden i Upplands-Bro kommun har beslutat att detta inte gäller personer som alltid måsta ha praktisk hjälp för att kunna komma någonstans över huvud taget.

Socialnämnden säger nämligen att man inte har behov av praktisk hjälp för att förflytta sig när man är både blind och rullstolsburen annat än i mycket starkt begränsad omfattning.

Detta betyder samtidigt att man inte kan vara politiskt aktiv i Upplands-Bro kommun när man hela tiden är i behov av assistans.

Socialnämndens beslut bryter alltså mot både Sveriges grundlag och FN-konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade.

FN-konventionen, som är juridiskt bindande, säger i artikel 4 att Upplands-Bro kommun förbinder sig att omedelbart förändra samtliga lagar, föreskrifter och sedvänjor som förhindrar funktionshindrades fulla deltagande i samhället.

Sven Aivert