Sluta sura när demokratin fungerar

Fredrik Saweståhl (M) borde vara glad över att demokratin fungerar i Tyresö i stället för att sura över att oppositionen och andra frivilliga personer lyckats genomföra en namninsamling mot de höjda taxorna inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättningar. Om styrande politiker fattar beslut i strid mot vad medborgarna anser vara vettigt får de också finna sig i att medborgarna använder sig av de demokratiska medel som finns till buds, i detta fall att driva på för att få till stånd för en folkomröstning. Fredrik Saweståhl och Alliansen borde ha tänkt på det före sina taxehöjningar!