Smart att tjäna pengar på folk som besökte gravar

Efter att ha hedrat våra döda anhöriga vid Råcksta begravningsplats på allhelgonaafton, återfördes vi abrupt till den kalla verkligheten när vi återvände till vår parkerade bil och liksom minst hundra andra fann att vi fått parkeringsböter på 1 000 kronor var.

Smart drag av Stockholms kommun att så medvetet utnyttja just denna speciella afton. Man kan ju fråga sig var någonstans alla dessa hundratals bilar skulle hitta lämpliga/legala p-platser?

Vi får väl trösta oss med att vi bidragit med inkomster till Stockholms kommun. Emotser gärna ett svar från parkeringsbolaget.

Lantisen från Uppsala