Smutsig färd med bil genom Muskötunneln

Insändarskribentens fordon smutsas ner i Muskötunneln.
Insändarskribentens fordon smutsas ner i Muskötunneln.

Under fem år i fem halvårslånga etapper renoverades Muskötunneln.

Arbetet bestod i att man sprutade på ny betong på väggarna för att täta läckagen.

Förväntningarna var stora på arbetet och därför accepterades olägenheterna och den förlängda restid som arbetet innebar, för nu skulle det ju bli bättre.

Äntligen skulle även vi, fastboende och fritidshusägare, som frekvent trafikerar tunneln kunna åka med rena och nytvättade fordon. Men besvikelsen blev stor.

Fortfarande rinner det omfattande mängder vatten på vägen på ett flertal ställen i tunneln.

Dessutom är nu asfalten så nedsmutsad av det arbete som gjordes i tunneln under fem år, att nu blir bilen/motorcykeln skitigare än någonsin vid en färd genom tunneln.

Under en sommar som den gångna med stabilt högtryck och långa perioder utan nederbörd så har vi ändå fått tvätta våra fordon frekvent för att hålla dem rena. Det räcker med en vända genom tunneln så är de nedsmutsade igen.

Man undrar om Trafikverket är nöjda med arbetet som utförts och har godkänt det, eller om det ska utföras besiktning och kompletteringar där det fortfarande rinner vatten över vägen.

Det minsta man borde göra är åtminstone att tvätta av vägbanan alternativt lägga ny beläggning, så att det vatten som stänker upp inte är så skitigt som det är i dag.

Bil och mc-trafikant

Fortfarande rinner det omfattande mängder vatten på vägen på ett flertal ställen i tunneln.