Snabb VA-utbyggnad – ett hot mot miljön

För att kunna bygga bostäder behövs tillgång till vatten och avlopp. VA-nätet byggs nu ut för fullt runt om i kommunen.

Det kan tyckas bra för miljön med kommunalt vatten och avlopp, även till platser vi vill ha bevarade. Men moderna VA-ledningar har stor kapacitet och räcker för många hushåll. Risken blir att ägare vill stycka av en tomt eller hela fastigheten, speciellt med dagens tomtpriser. De fina miljöerna försvinner.

Ett sådant riskområde ligger norr om Angarnssjöängen där skog och mark, utanför gränserna till naturreservatet, är viktiga miljöer för fåglarna.

Vi ifrågasätter alltför sällan saker som händer omkring oss. Ett tydlig exempel på detta är Vallentunasjön. Ingen ville tro, trots att alla visste det, att 40 års breddning av avloppsvatten skulle förstöra sjön.

Miljön är svår att reparera, oavsett om det handlar om att rena en sjö eller återplantera gamla ekar. Från kommunen möts sådant med en axelryckning eftersom ingen vill eller kan ta ansvar för misstag.

Säkert anser en del att jag är allt för skeptisk. Fast det bygger på erfarenhet.

Ordförande i styrelsen för AB Vallentunavatten är före detta fastighetsmäklare Elwe Nilsson (M) som var ordförande i samhällsbyggnadsnämnden från 2002, under besluten om Påtåker och Kristinebergsskogen, fram tills nyligen. I styrelsen för Roslagsvatten sitter Örjan Lid (M).

Båda har haft stort inflytande över planerad vattendragning och utbyggnaden av Vallentuna kommun. De vet hur man gör affärer inom fastighetsbranschen. Fast ingen har någonsin visat intresse för miljöfrågor.

Ett Vallentuna som behöver skylta med ”kommunen som bygger snabbast” ger en känsla av att man fått lillebrorskomplex till Stockholm stads drömmar från 1968.

Bromsa upp och ta med miljöfrågorna i planeringen!

Svein Tryti (V)

Skribenten efterfrågar miljöperspektivet när Vallentuna byggs ut i rekordsnabb takt.arkivfoto

Miljön är svår att reparera, oavsett om det handlar om att rena en sjö eller återplantera gamla ekar. Från kommunen möts sådant med en axelryckning.