Snåla satsningar på innerstadsidrotten

Svar på insändaren ”Nu tänker vi minska hallbristen i innerstan” den 3 mars:

Jag håller med Emilia Bjuggren (S) och Sonja Bergström (S) om att det behövs mer idrottsytor i innerstaden, men jag är rädd att den nya majoritetens politik är mycket snack och lite verkstad.

Det är positivt att man nu går vidare med Alliansens planer på en idrottshall i Hjorthagen. Men faktum är att man har minskat ner idrottsytorna med 550 kvadratmeter jämfört med det ursprungliga förslaget, trots att de borttagna ytorna var en fjärdedel så dyra per kvadratmeter som det som blir kvar. Detta hade väl kunnat vara okej om de borttagna ytorna inte hade behövts – men behoven är ju skriande på Östermalm.

I det investeringsprogram som styr stadens idrottsinvesteringar fram till 2020 finns det heller inte en krona anslagen för idrottshallar i Hagastaden. Det gör mig väldigt oroad. Det är mycket svårt att ordna idrottsytor i den befintliga stenstaden vilket gör att vi måste ta chansen att skapa idrottsytor när vi bygger nya stadsdelar.

Jag ser en mycket stor risk att den nya majoriteten inte prioriterar idrottsytor i Hagastaden, vilket skulle vara ett dråpslag mot idrottsföreningarna i innerstaden.

Daniele Fava (FP)

ledamot i idrottsnämnden