Snart är Edsberg obeboeligt

De styrande politikerna i Sollen­tuna verkar tro att de är fram­röstade för att de ska förstöra stora delar av kommunen vilka av en ”slump” är de delar där de själva inte bor.

Ett område som de snart har lyckats göra obeboeligt är Edsberg. Snart så kommer bygget av nya höghus att påbörjas på innergårdarna runt Ribbings väg mellan de befintliga husen. När det här kommer igång så kommer gångvägen genom Edsberg att försvinna och de boende kommer att tvingas gå omvägar runt hela Ribbings väg. Utöver detta så kommer det att gå tung trafik från bygget som passerar mellan husen vilket medför buller, damm och framför allt en ökad risk för olyckor. Parkeringsplatserna kommer att försvinna för många boende och framför allt så kommer parkeringarna runt Ribbings väg att försvinna. Var alla dessa bilar ska parkera kan man ju fråga sig. Sedan så tillkommer bygget av hundratals bostäder längs med Danderydsvägen, det så kallade Edsbergs entré, vilket innebär att parkeringarna vid Knallhatte­vägen försvinner.

Den viktigaste funktionen som Edsbergs entré kommer att få är att avskärma det blivande betonggettot Edsberg från det mer välbärgade Edsviken. Man kan ju dock fråga sig ifall detta kommer att räcka för att hålla Edsvikens mer välbärgade invånare trygga från brottsligheten i Edsberg.

Edsbergare