Snöröjningen måste bli bättre

Det har varit en svår vinter med många mil att ploga, det förstår alla. Att prioritera kan vara svårt, huvudvägar i första hand, för buss, ambulans och övriga räddningsfordon och så vidare.

Men det finns en hel del övrigt att önska av de som hanterar snöröjningen!

Snöhögar har lagts upp vid utfarter, vägbanor är ojämna, man har inte satt ner skopan/plogen ordentligt. De ansvariga måste åka ut oftare och kontrollera kvalitén på snöröjningen. Så till nästa vinter vill jag ha en bättre upphandling och mer efterkontroll av utfört arbete.

Torbjörn i Söderby