Socialdemokraterna hindrar lärarkompetens

När Alliansen tog över den svenska skolan 2006 var den ett sjunkande skepp. Betygen såväl som elevers kunskaper sjönk i internationella mätningar. Därför genomförde regeringen den mest genomgående förändringen av skolan sedan 1842 då den allmänna folkskolan infördes.

Elever och föräldrar möter i dag en skola med fler nationella prov, nya kursplaner, ett nytt betygsystem och en helt ny gymnasieskola. Tyvärr är skolan en stor skuta som tar lång tid att vända. Därför behövs fortsatta förbättringar men också att kommuner själva tar ett större ansvar. Sundbyberg ligger fortfarande under riksgenomsnittet både vad gäller betyg som behörighet till högskolan.

I Sundbyberg är bara tre av fyra elever behöriga till högskolan. Lärarna är vårt viktigaste verktyg för att skapa en bättre skola. Sedan 2006 har Alliansregeringen genomfört ett antal satsningar på lärarfortbildning för nära 4 miljarder. Bland annat har vi infört ett så kallat Lärarlyft. Där erbjuds lärare tjänstledigt för att vidareutbilda sig och fortfarande få behålla en stor del av sin lön. Det stärker ämneskompetens, pedagogiska färdigheter och läraryrkets status.

Sundbybergs stad har under socialdemokraternas styre varit dålig på att använda regeringens riktade insatser för att satsa på sina lärare genom det så kallade Lärarlyftet. Endast 63 procent av de närmare 7 miljoner som kommunen erbjudits har använts. Socialdemokraterna lämnar därför närmare 2,5 miljoner till fortbildning oanvända.

När en elev tar de första stegen över tröskeln in i skolvärlden börjar en resa in i framtiden. Skolans uppgift är att visa vägen med kunskap, stöd och en utbildning som förbereder för vidare studier eller arbete. I den resan spelar lärarna en avgörande roll. Här vill vi arbeta tillsammans för att Sveriges lärare ska bli ännu bättre. Sundbybergs barn förtjänar mer.

Anna Kinberg Batra (M), gruppledare och ordförande riksdagens finansutskott

Mikael T. Eriksson (M), oppositionsråd Sundbybergs stad

Skolan en stor skuta som tar lång tid att vända. Därför behövs fortsatta förbättringar men också att kommuner själva tar ett större ansvar.