Socialtjänsten går efter familjerätten

svar på insändaren ”Barnen blir inte hörda” den 27 maj:

Enligt artikel 3 i Barnkonventionen ska alltid barns bästa komma i främsta rummet och enligt artikel 18 har föräldrar ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa ska för föräldrarna komma i främsta rummet. Hela BBIC (nationell utredningsmetod) bygger på Barnkonventionen.

Varje land har sin struktur för hur domstolar och socialtjänst organiserar sitt arbete för att på bästa sätt bistå föräldrar vid vårdnadstvister.

För att så långt som möjligt hjälpa föräldrar i samband med en separation att komma överens i vårdnadsfrågan, erbjuds samarbetssamtal hos familjerätten. I de fall föräldrarna inte kommer överens måste, tyvärr, en domstol avgöra vårdnadsfrågan.

I dessa fall ber domstolen familjerätten att avge ett yttrande om vad som är bäst för barnet. Familjerätten är skyldig att ge ett förslag som ibland kan vara till en av föräldrarnas nackdel. Så arbetar Danderyds socialtjänst och alla andra socialtjänster i Sverige.

Anna-Lena Corell (M)

socialutskottets ordförande i Danderyd