ANNONS

Sök inga omsorgsjobb i Haninge

ANNONS

Svar till signaturen” Misstrodd” den 7 april: Vi som jobbar inom äldreomsorgen har haft detta system ett tag. Så välkommen. Arbetskamrater som blivit arga, ledsna och kränkta. Kollegor som fått åka in till stan, till Falcks högkvarter, kollektivt när de varit riktigt sjuka (och smittsamma) för att bli bedömda och få sjukintyg.

Vi som jobbar inom äldreomsorgen finner oss i mycket: Dåliga löner, obefintlig löneutveckling, inget medbestämmande, ointresserad äldreförvaltning, kallhamrade chefer, inget inflytande i arbetet över huvud taget. Listan kan göras lång. Jag vill avråda, speciellt ni unga tjejer och killar, från att börja inom äldreomsorgen. Sök er till något annat!

Vi måste få en rejäl svacka inom äldrevården, sjunka än mer mot botten. Först när det är riktigt miserabelt och ingen vill jobba där mer så kommer politiker och beslutsfattare att bli tvungna att förbättra personalens situation för att kunna locka till sig fler.

Vi är maktlösa, vi som jobbar inom äldreomsorgen just nu, nedbrutna och nedtystade, hunsade och apatiska. Ungdomar! Bryt den onda cirkeln! Gör inte om vårt misstag!

Politiker! Ni har förstört ett annars så fint yrke!

Äldreförvaltningen! Ni kan sannerligen inte rekrytera pedagogiska chefer!

Sanningen gör ont.