ANNONS

”Sollentuna bättre på kultur än 
den haltande statistiken visar”

Magnus Ramstrand Sollentuna
"En majoritet av Sollentunas invånare är nöjda med det kulturutbud vi har", skriver Magnus Ramstrand (KD).
Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur-
och fritidsnämnden, svarar på insändaren ”En spökstad är allt som blir kvar på Stallbacken” den 5 september.
ANNONS

Jag hade inte mycket mer än hunnit komma hem ifrån Edsviks musikfestival med de sista gitarriffen ekande i mitt huvud när jag får läsa insändaren om ”En spökstad på Stallbacken är allt som blir kvar”.

Vi är nog många som blev sorgsna när vi nåddes av beskedet att konsthallen hade tvingats gå i konkurs på grund av vikande besökssiffror och sämre försäljning än budgeterat. Jag jobbar nu med mina majoritetsvänner och hängivna medarbetare på kultur- och fritidskontoret för att hitta en attraktiv verksamhet som kan fylla de gamla vackra byggnaderna i Edsviksområdet. Vi behöver sannolikt ha fler aktörer i området som skapar dynamik.

I insändaren påstås att vi är en av Sveriges tio sämsta kommuner när det gäller kultur. Jag vet varifrån den statistiken kommer och jag vet också att den haltar på många punkter då flera av våra verksamheter inte bokförs så att de kommer med i ”kultursatsningar”.

Till exempel de miljoner vi har subventionerat konsthallens lokalkostnader med faller utanför.

Då känner jag mig mer trygg i att luta mig mot de medborgarundersökningar som SCB gjort och som visar att en majoritet av Sollentunas invånare är nöjda med det kulturutbud vi har.

Men det finns en del gemensam grund för mig och dem som nu tycker att kulturen i Sollentuna nedmonteras. Vi är helt överens om kulturens betydelse för ett gott, levande och inkluderande samhälle.

Däremot kan vi skilja oss åt lite om vem som ska göra vad och vem som ska betala.

Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur-
och fritidsnämnden

ANNONS