Sollentuna kommun jagar ut svartpälsbiet

Får kommuner på egen hand fatta beslut som hotar en av Sveriges mest utrotningshotade djurarter? Det är precis vad som är på väg att hända i Sollentuna.

Inför valet 2010 var ett av Moderaternas vallöften att göra Tegelhagsskogen i södra delen av kommunen till naturreservat. ”Det handlar om att rädda den biol­ogiska mångfalden och natur­värden för framtida generationer”, sa kommunstyrelsens ord­förande Douglas Lithborn.

I dag tre år senare är tongångarna annorlunda. Fortfarande har det inte blivit något naturreservat. Den 16 oktober tänker kommunstyrelsen i stället klubba igenom en detaljplan som gör att Skanska kan bygga hus i området. För att Skanska ska kunna fortsätta sin exploatering ner mot Edsvikens vatten har kommunen dessutom begärt undantag från strandskyddet.

Nyligen upptäcktes att Upplands enda boplats för det utrotningshotade svartpälsbiet finns just där Skanska tänker asfaltera för att bygga en väg. För att rädda de sista populationerna av svartpälsbiet har Naturvårdsverket tagit fram en åtgärdsplan som slår fast att all exploatering av mark där svartpälsbina finns hotar arten. Utan någon miljö­konsekvensanalys tänker kommunen ändå låta Skanska bygga här. Går detaljplanen igenom kommer svartpälsbiet med stor sannolikhet försvinna från Uppland för all framtid.

Ovärderliga naturvärlden kommer att gå förlorade om Skanska sätter spaden i jorden i Tegelhagsskogen. Det är lätt att fatta beslut om exploatering av naturområden. Det är betydligt svårare att få tillbaka förlorade naturvärden och rödlistade arter.

Sollentuna kommun måste:

Skydda kommunens naturvärden och utrotningshotade djurarter. Avtalet som ger Skanska rätt att bygga inom strandskyddat område måste omförhandlas.

Hålla sitt vallöfte och prioritera arbetet med att göra Tegelhagsskogen till naturreservat.

Redan har 15 biarter utrotats i Sverige. Sollentuna kommun banar väg för att svartpälsbiet ska bli nästa.

Charlotta Wennerström, boende i Tegelhagen i Sollentuna

Planerade bostadsbyggen hotar området där det ovanliga biet hittats, enligt skribenten.arkivbild

Det är lätt att fatta beslut om exploatering av naturområden. Det är betydligt svårare att få tillbaka förlorade naturvärden och rödlistade arter.