ANNONS

Sollentuna kommun könsdiskriminerar

ANNONS

”Sollentuna tar redan i dag ett stort ansvar för att skydda drabbade kvinnor och barn, men vi måste bli bättre på att få männen att genomgå behandling för sitt aggressiva beteende” säger Lennart Gabrielsson (fp), ordförande i socialnämnden i Mitt i Sollentuna nr 5, 31/1 2012. Smaka på orden: de avslöjar en fördomsfull enögdhet i toppen av det politiska styret i Sollentuna. Det anses att endast kvinnor drabbas av våld i nära relationer, och endast män utövar våldet. Är det inte enastående ofattbart att en SOCIALLIBERAL politiker kan uttala sådant i klartext på tidningens förstasida och inte skämmas?

Samma syn finns på kommunens hemsida om ”Våld i nära relation”, kommunens broschyr ”Våld – hjälp och stöd”, socialnämndens handlingsprogram med mera – genomgående utgår man från att bara kvinnor behöver skydd och hjälp, bara män behöver behandling.

Tillgången till och information om kommunal service måste vara oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, med mera. Alla medborgare ska ha rätt till service utifrån behov. En rad undersökningar (exempelvis stor studie av brittiska staten, samt en sammanställning 247 forskningsrapporter av forskaren Martin S. Fiebert) visar att kvinnor och män är ungefär lika benägna att initiera och utöva fysiskt våld i nära relationer. Behoven av hjälp för kvinnor och män är alltså jämförbara!

Kommunens egen definition av våld är ”varje handling som smärtar, skrämmer eller kränker och på så sätt får en annan person att göra något mot sin vilja eller att bli passiv”. Är det någon som på allvar tror att enbart män utför sådana handlingar mot enbart kvinnor? Med sin förlegade ovetenskapliga syn på kvinnor och män bidrar Sollentuna kommun till att upprätthålla fördomar, diskriminering och mänskligt lidande.

När kommunen inte hjälper: hur många män blir fast i destruktiva relationer, hur många kvinnor blir fast i eget våldsbeteende, hur många barn får lida då mamma utövar våld i hemmet? Vet Gabrielsson svaret på den frågan?