Solna är fantastiskt – men inte för eleverna

Solna är fantastiskt att bo och verka i – om man är företagare. Solna satsar på framtiden – inom infrastruktur. Solna ligger i bräsch­en – i tävlingen ”Vem har störst arena”.

Vänder man på detta guldglänsande mynt, visar baksidan en något solkigare verklighet. Ett tydligt och bra exempel är nedläggningen av Fridhemsskolan.

Skytteholmsskolan, som efter jul kommer att inhysa Fridhemsskolans sex klasser, hade öppet hus nyligen. Längst ner, längst bort rivs interiören ut och i dessa lokaler ska Fridhemsskolan in.

Lokalernas begränsning gör bland annat att de ansvariga pedagogerna inte, som tidigare, kommer att kunna dela in klasserna i halvklass, för att bättre kunna möta upp individerna. De ska även dela klassrum med fritidsverksamheten, vilket naturligtvis påverkar båda verksamheterna; den mycket genomtänkta pedagogik som ligger bakom klass­lärarens verksamhet faller. Barnen kommer till exempel inte längre under de friare arbetspassen kunna gå till valfri arbetsstation, där material alltid finns framlagt, och jobba med det de brinner för just då. För barn i den här åldern brinner för sitt skol­arbete. Och de fantastiska pedagogerna på Fridhemsskolan brinner även de. Men hur länge?

Det är tydligt att pedagogik har ringa värde i Solna. Det är tydligt att barns och deras familjers trygghet och vardag är oviktig. Människor är sekundära och det är en sorglig samhällsriktning. Att endast en av fem elever valt Fridhemsskolan i första hand är sköna siffror att gömma sig bakom, för Arion Chryssafis (M) och de and­ra beslutsfattarna. Statistikens pålitlighet är naturligtvis noll och intet, eftersom skolans nedläggningshot varit känt sedan lång tid tillbaka. Vem väljer en potentiell katastrof i första hand för sitt barn? För det är en katastrof, detta som händer.

Antingen blir väl skolan till mark för nya bostäder, eller till en ny fin friskola, med vinstpotential – och en ny skola i området lär behövas. Det byggs nytt, då ökar även barnantalet. Ett kommunalt alternativ saknas ju.

Petra Burlin

Skytteholmsskolan ska ta emot sex klasser från Fridhemsskolan.

arkivbild

Det är tydligt att pedagogik har ringa värde i Solna. Det är tydligt att barns och deras familjers trygghet och vardag är oviktig.