ANNONS

”Rusta Solna för framtidens skyfall”

Regn.
Regn.
Man ska inte bygga vid sjönära lägen som kan översvämmas, menar insändarskribenten.
ANNONS

De senaste åren har Sverige drabbats av extrema skyfall och översvämningar. Med klimatförändringen blir det vanligare att större regnmängder faller på kortare tid.

I Solna finns många låglänta och vattennära bebyggda områden som är extra utsatta vid kraftiga väderomslag. Vägar översvämmas och fastighetsägare riskerar skador. Detta ställer krav på Solna att hantera dagvatten och avleda vatten på ett effektivt sätt.

För Miljöpartiet är det självklart att inte tillåta byggnation i sjönära lägen där risken för översvämningar är överhängande. Strandnära grönområden behövs som buffert för framtida översvämningar. Det är därför ingen klok idé att exploatera mark vid Råsta strandväg norr om Råstasjön – ett förslag som Alliansen fortfarande håller fast vid.

Ett exempel för vad som kommer bli vanligare i framtiden är regnovädret som föll september 2015 över Solna. En flod av vatten från basebollanläggningen Nya Örvallen i Sundbyberg rann över Sjövägen och vidare ner i Råstasjön. Råstasjön svämmade över och blottade en försmak av framtidens utmaningar.

Joar af Ekenstam (MP), ersättare i kommunfullmäktige

ANNONS