Sommarjobb borde garanteras unga

I förra veckan berättade Södermalms stadsdelsförvaltning att 143 av 939 – knappt 16 % av de sökande – ungdomar fick sommarjobb via stadsdelsförvaltningen. Det är en marginell ökning jämfört med 2012.

En pappa här på Södermalm har hört av sig till oss och berättat att hans söner sökt varje år, totalt sex gånger, utan att få något jobb. Om ett par år är det dags för den tredje sonen att söka. Fortsätter Alliansen vid makten är risken stor att även han blir utan. Men det är inte bara en familj som drabbats.

En undersökning från TCO – ekonomerna visar att den som jobbat under gymnasietiden klarar sig bättre efter skolan. Skälen är flera, arbetserfarenhet, kontakter till fortsatta helgjobb etcetera, och början till ett eget nätverk.

En investering i sommarjobb är bra både för unga och för samhället i stort. Därför vill vi att alla gymnasieungdomar som vill jobba ska garanteras tre veckors arbete.

Alliansen har experimenterat med lägre arbetsgivaravgifter, lägre ingångslöner. Det här är ett av våra motbud.

Och frågan är väl rätt enkel: Ska vi öka ungdomars värde eller sänka deras pris?

Anders Göransson, gruppledare Socialdemokraterna Södermalms stadsdelsnämnd

Skribenten anser att alla gymnasieungdomar som vill ska garanteras tre veckors arbete.arkivbild: fanny oldenburg

En investering i sommarjobb är bra både för unga och för samhället i stort