Sommarjobb ska få ner klottret

Svar på insändaren ”Nu krävs radikala grepp mot klottret” den 13 maj:

Jag är den förste att hålla med om att vi måste motarbeta klotter och skadegörelse. Framför allt tror jag att vi måste jobba smartare. Klotter som blir kvar leder ofta till ännu mer klotter. Som ansvarigt kommunalråd vill jag göra flera förändringar för minskat klotter:

1. Sätta fler ungdomar i arbete med att fräscha upp sina egna bostadsområden tillsammans med fastighetsskötare. Ungdomar som vårdar sitt område lär sig vara rädd om det, det är jag övertygad om.

2. Trygghetsapp i mobilen för enklare rapportering av klotter, skadegörelse och behov av underhåll. År 2014 borde vi ha modernare verktyg i kampen för en trivsam och trygg utemiljö.

3. Modern ljusdesign med belysning som lockar fler till parker och gång- och cykelvägar. När människor inte trivs i sitt bostadsområde blir det inte heller tryggt.

4. Smartare samarbeten genom att invånare eller föreningar tar bort klotter med markägarens medgivande.

Centerpartiet och den politiska majoriteten har tillsammans med fastighetsägarna i Vårby gård startat ett sommarjobbsprojekt som fungerar på detta sätt, och vi har påbörjat ett ljusdesignprojekt i östra kommundelen.

Men vi behöver göra mer. Därför föreslår vi nu en förstärkning av arbetet mot klotter, och beslut tas i kommunfullmäktige den 9 juni.

Christian Ottosson (C)

kommunalråd med brottsförebyggande ansvar