Sommarlov för de äldre

Bromma stadsdelsnämnd har efter ett initiativ från Folkpartiet fattat beslut om att utreda möjligheten att på försök införa sommarpensionat för äldre i Bromma i samband med verksamhetsplaneringen inför nästa år. Det betyder att vi redan nästa sommar kanske kan erbjuda sommarpensionat för äldre i Bromma.

Vårt förslag innebär att äldre ska erbjudas möjligheten att under några veckor få semester nära hemmet. Framförallt ska detta vara en möjlighet för äldre med hemtjänst som har svårt att själv komma ut utan hjälp.

På sommarpensionatet ska den äldre få den service och omvårdnad som de har under resten av året. Men därutöver kommer det finnas stora möjligheter – utflykter, fysisk träning, underhållning, föreläsningar samt närhet till naturen, rekreation och gemenskap.

Folkpartiet driver också att äldre ska ha möjlighet att arbeta så länge de vill och kan. Därför hoppas vi att exempelvis äldre läkare ska se sommarpensionatet som en utmärkt plats att tjänstgöra på när man börjar trappa ner i yrkeslivet men har all sin erfarenhet att erbjuda.

Vidare ser vi möjligheter för att ungdomar skulle via ett sommarjobb på sommarpensionatet kunna få lämplig arbetslivserfarenhet och en fot in på arbetsmarknaden.

Sommarpensionatet kan även bidra till fortbildning för äldre på områden som kan underlätta deras dagliga tillvaro. Att få se och lära om allt från Skype och dataspel till blodtrycksmätning, nattkameror och trygghetslarm skulle ge stort mervärde.

Isabel Smedberg-Palmqvist (FP), ledamot i Bromma stadsdelsnämnd samt fullmäktige

Jonatan Ohlin (FP), ersättare i Bromma stadsdelsnämnd