Min lokala hjälte

Sophämtning med konsekvenser

Jag bor vid en liten stillsam återvändsgata i Rönninge. En liten sopbil kom var fjortonde dag och tömde vår soptunna. Allt fungerade perfekt. Sedan kom SRV:s valfrihetsreform. Vi fick fyra olika soptunnor att välja på. Alla fyra skulle tömmas vid olika tider.

Följden blev att vi nu har fyra sopbilar, varav två stora, som väsnas och stör vår idyll. Reformen är säkert effektiv för att öka renhållningsarbetarnas sysselsättningsgrad (som vi konsumenter får betala) men är förödande för miljön.

Dels ökar bullret och olycksriskerna på våra trånga gator, dels spyr sopbilarna ut stora mängder växthusgaser, även om de körs på icke-fossila bränslen. Jag har försökt få en kommentar från SRV, hittills utan resultat (semestertider). Förhoppningsvis läser någon ansvarig Mitt i.

Störd sopkund