Sopor samlas på trottoaren i Stocksund

Jag åker förbi Vasavägen där man har anlagt en sopstation och ser återigen fullt av sopor på trottoaren och runt stationen står svarta sopsäckar. Det är under all kritik!

Hur är det möjligt att kommunen kan anse att det här är en bra plats att ha återvinning då det inte finns någon plats för bilar att stanna och där soporna när det är fullt hamnar på trottoaren där barnen går till skolan? Jag har varit i kontakt med Danderyds kommun och påpekat att det legat glas på gatan, sopor och kartonger, varvid deras svar har varit att detta är en utmärkt plats att ha återvinning på då man passerar den på väg till jobbet men att det förstås inte ska vara ostädat! Jag har räknat till minst 20 gånger på en månad när det legat sopor på trottoaren och vid flera tillfällen står en bil mitt i körbanan och blockerar ett körfält på en smal väg som redan är belastad av trafik.

Kan vi gemensamt se till att denna flyttas så är fler välkomna att höra av sig. Urdåligt och fullkomligt ofattbart och oacceptabelt att folk ska behöva promenera igenom sopor i en kommun som Danderyd.

Eva Wikmark Walin