ANNONS

”Ny soptaxa minskar viljan att sopsortera”

roslagsvatten
Från 1 april gäller en ny avfallstaxa och nya regler för hämtning i Österåker.
Den nya avfallstaxan i Österåker kan få oönskade effekter, anser insändarskribenten.
ANNONS

Vilket företag kan höja sitt pris med 25%?

Roslagsvatten kan!

I den nya taxan som ska gälla från den 1 april höjs grundavgiften med 25% för småhus.

Genom den nya abonnemangsavgiften tvingas man att tömma restavfall lika ofta som matavfall, även om inte behov finns.

Detta gör att mer restavfall kommer att skapas, kanske i onödan, istället för att lämnas till återvinningsstation.

Den här nya avfallstaxan som Roslagsvatten presenterar uppmuntrar inte till sorteringsvilja och en positiv miljöpåverkan, utan snarare tvärtom!

Rolf Lagerquist

ANNONS