Min lokala hjälte

Soptaxan är inte rättvis

Årets första räkning för sophämtning har anlänt. Den innebär en höjning på 20 procent för varje kärltömning och en höjning på 10 procent för årsavgiften. Hur man kan ta till sådana prisförändringar i dåliga tider är minst sagt obegripligt. Men värre är, att rabatt ges för matavfallssortering – dock ej för inget matavfall alls. I logikens namn borde väl hushåll utan matavfall få en ännu större rabatt än ”sorterarna”. Kan något av alla våra kommunalråd förklara tankegångarna bakom prissättning och rabattsystem i sophämtningen?

Heinz H.