Spara ängsblommorna Höjningen är inte nog

Jag har en synpunkt: Att inte slå ned gräset på grönområdet i kommunen där det växer så fina blommor. Där finns bland annat de vackra prästkragarna i blomning.

Jag plockade en bukett prästkragar en vecka före midsommar vid Ösby station. Sedan var jag där två dagar före midsommar och ville plocka en gång till, men då var gräset nerslaget.

Förr i tiden slogs gräset ned omkring två veckor in i juli, när den bästa blomningen var över. Det var bättre.

Peter Eppstein