Spara inte på de barn som behöver mest stöd

Sedan tolv år driver Kunskapsskolan en liten enhet för elever i behov av särskilt stöd, Resursskolan i Hägersten. En skola för ungdomar som behöver en lugn miljö med många vuxna omkring sig.

Den här verksamheten, som finns till för några av våra mest utsatta ungdomar, vill Stockholms stad dra ner på. Här tycker våra politiker att det finns pengar att spara. Vi håller inte med.

Resursskolan med knappt 30 elever utgör en liten men viktig del av Kunskapsskolan. En del elever hittar inte lugn och studiero i en skola med flera hundra elever. Detta gäller i särskilt hög utsträckning barn med en kombination av diagnoser som till exempel ADHD, panikångest och dyslexi. Det är för dessa barn som Kunskapsskolan driver Resursskolan.

Stockholms stad har nu för andra gången på kort tid helt förändrat förutsättningarna för verksamheten. Förra läsåret kom det första beskedet om en neddragning med närmare 25 procent. Denna drogs delvis tillbaks efter en massiv kritik från skolföreträdare, föräldrar och elever.

Ett par dagar före höstterminsstarten kom nästa chockbesked. En neddragning med cirka 30 procent av tilläggsbeloppen i genomsnitt per elev. Några av våra elever som för bara ett par månader sedan bedömdes vara i behov av den högsta ersättningsnivån, anses nu inte alls vara i behov av något extra stöd. Man kan inte låta bli att undra om handläggarna på utbildningsförvaltningen tror att mirakel har skett under sommarlovet?

Enligt skollagen har varje elev rätt till särskilt stöd. Med de nya villkoren för särskilt stöd i Stockholm blir detta svårt att tillgodose. Elever bosatta i flera av Stockholms kranskommuner är mer lyckligt lottade, där har det inte skett några förändringar i bedömningarna av vem som behöver stöd.

Den här situationen är inte unik för vår resursskola. Det här drabbar samtliga elever i behov av särskilt stöd som bor i Stockholms stad, oavsett om man går på en kommunal eller en fristående skola. Vår uppmaning till Stockholms stad är – spara inte på de barn som behöver mest!

Fredrik Lindgren

vd Kunskapsskolan

En del elever hittar inte studiero i en skola med flera hundra elever, skriver Kunskapsskolans vd.foto: Fredrik Hjerling

Man kan inte låta bli att undra om handläggarna på utbildningsförvaltningen tror att mirakel har skett under sommarlovet.