ANNONS

Sparandet går ut över hemtjänstpersonal

ANNONS

Stoppa rovdriften på lojala medarbetare!

I Danderyds kommun har man en längre tid jagat effektivisering i den kommunala hemtjänsten. Ett underskott måste vändas till en budget i balans på kort tid. Mycket pengar har gått åt till konsulter och varje kostnad har nagelfarits. Allt ska vara ”rättvist” jämfört med de privata utförarna. Att sparandet och gnetandet går ut över människors arbete, arbetsmiljö och trivsel, talas det mindre om. Men hur rättvist är det? Vissa firmor är små och åtar sig bara service som städning och handling och ingen omsorg, som ju är den svåra biten. Vissa företag har mycket dåliga villkor där arbetstagarna tidvis får jobba gratis i dåliga scheman.

Nu ser det ut som om kommunen vill skapa samma dåliga villkor för sina egna anställda. Man försämrar scheman och stressar personalen. Det blir svårare att ta rast att få tid med utbildning och stöd.

Hur hemtjänstpersonalen kan fortsätta att vara trevlig och professionell mot hemtjänstkunderna är en gåta.

Ingar Beckman Hirschfeldt (S)

ANNONS