Spårbilar inte det bästa alternativet

Kommentar till artikeln ”Förarlös transport visionen i Järfälla” den 28 april:

Jag skulle väldigt gärna se dessa rälsar på höjden och de små kupéerna fara förbi. Men jag undrar om inte den tekniska utvecklingen redan har gått dessa spårbilar förbi.

Vore det inte möjligt, och billigare, med batteridrivna autonoma kupéer som färdades längs förutbestämda rutter på vanliga eller för ändamålet byggda vägar. Tekniken har troligen ännu inte nått den punkt, även om det kan vara nära, då man kan kalla en autonom kupé till sin dörr. Men att man skulle kunna kalla på dem längs deras rutt, kanske med en app i telefonen, och att de skulle kunna undvika kollisioner med något längs denna förutbestämda rutt är nog inte helt omöjligt.

Dessutom skulle det inte vara så svårt och dyrt att utöka eller ändra rutter som det skulle vara med spårbunden trafik.

Peter Wiberg