Spårbilar skulle snart vara föråldrat

kommentar till artikeln ”Spårbilar kan ge snabbare resor” den 28 april:

Tanken med spårbilar är fascinerande. En kollektivtrafik som saknar tidtabell och kommer då man vill åka. En spårbil där man väljer att åka ensam, med familjen, kompisar eller främlingar som nu. En spårbil som kör direkt till stationen man ska utan att stanna, därför att varje station/hållplats har sitt eget stickspår.

Visst är spårbilar science-fiction. Redan 1940–1960 förekom de i illustrationer av framtidens städer. Då trafik med spårbilar började utredas för 6–10 år sedan var de fortfarande högst intressanta. I dag har utvecklingen rusat förbi. Det som driver spårtrafiken i graven är den allt snabbare tekniska utvecklingen, den så kallade exponentiella teknik, som finns bakom datorer, internet och mobiler.

I framtiden vill man inte åka mellan en handfull stationer, utan från dörr till dörr. En robotbil dyker upp vid grinden eller porten ett par minuter efter att du klickat på en app i din smartphone, typ Googles självkörande bil som inom Sundbyberg inte behöver kosta mer i reskostnad än dagens kollektivtrafik.

Kostnaden för spårbilar i Sundbyberg lär inte landa på 643 miljoner, snarare 800–900 miljoner, kanske över 1 miljard. Till det kommer kostnaden för att sedan riva spår, pelare, stationer och återställa marken, vilket utan tvivel kommer att ske, då systemet enligt min mening redan i dag är föråldrat jämfört med framtida kollektivtrafik.

Självkörande bilar däremot blir i princip gratis för kommunen. Inga investeringar och löpande kostnader. Vi slipper också fula stolpar och järnbalkar över gångbanor och grönområden.

Spårbilar är en lysande idé, men måste vägas mot framtidens trafiksystem, inte dagens. För att kunna förutse framtiden måste vi ha koll på den snabba tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Observer