Spårtrafik bättre än bussar

Kollektivtrafiken med bussar vid Slussen vållar ett stort problem, eftersom alla bussresenärer måste byta färdmedel. Det är bara kollektivtrafik som kan lösa framkomligheten i en storstad, vid sidan av gång- och cykelförflyttningar.

Trafiken till norra Nacka och till Värmdö utförs enbart med bussar. Det är ett klokt beslut att bygga ut tunnelbanan till Nacka från Kungsträdgården, men den dröjer i decennier. De extremt många bussarna är ett stort problem. Dessutom lockar bussar inte lika många personer som spårburen trafik. Konstigt nog planeras för en ny bussterminal. Bussterminalen i berget underkändes. Den skulle inneburit försämrad resekvalitet för alla bussresenärer. Att springa långa sträckor underjordiskt är fel.

Det största tankefelet är att förutsätta att alla resenärer ska byta färdmedel på samma ställe. Byten ska helst elimineras. All sakkunskap visar att det är bättre att sprida ut bytena på många bytesplatser. Så många som möjligt borde resa med linjer som passerar Slussen. Det går ifall linjerna är spårvägslinjer. Några spårvägslinjer kan gå från Nacka, rentav från Värmdö mot Stockholms centrala delar.

Tidigare föreslogs att den planerade spårvägslinjen på nuvarande Saltsjöbanan skulle fortsätta in mot centrum via Skeppsbron. Spårvagnar klarar fler resenärer i färre fordon. Ett alternativ som redan studerats är en spårvägslinje via Folkungagatan och Katarinavägen. Den kan via Slussen fortsätta via Kungsträdgårdsgatan och Hamngatan till Segelstorg, eller via Kungsholmen till Karolinska. Att använda Katarinavägen eliminerar också behovet av en ny dyr tunnel. Ett nytt spår på Stadsgården kan också tänkas. Ett spår finns ju redan i berget, så med ett spår på Stadsgården blir det dubbelspår.

Tvärspårvägen förlängs nästa år till Sickla station på Saltsjöbanan. Den borde förlängas från Sickla till Nacka centrum, ca en km. Byte vid Nacka centrum blir ett bra alternativ för bussresenärer. Spårvägen från Sickla mot centrum löser problemet.

Kurt Hultgren

generalsekreterare

Resenärsforum

Anders Björkström

Kollektivtrafikant Stockholm