Spårvägen ett feltänk

Den nya spårvägen från Djurgårdsbron till Ropsten förbi bland annat Berwaldhallen och TV-huset på Oxenstiernsgatan ska serva nya stadsdelar som norra Djurgårdsstaden, Djurgården, Frihamnen och Värtaområdet. Samtidigt skall vägarna breddas markant för en kraftig ökning av biltrafiken med buller och mer gaser, i ett läge där bilköerna på Strandvägen redan är maximala.

Jag tror inte att dessa bilar försvinner med en ny spårvagn. Nyligen anslog regeringen två miljarder till att utreda Östra länken som bland annat skulle gå i en tunnel under Saltsjön. På detta vis skulle vi äntligen få en ringled och ett lånsiktigt hållbart alternativ för biltrafiken och miljön i Stockholm city. Spårvagnsförslaget är kortsiktigt och dömt på förhand.

Jag hoppas det inte har blivit en prestigefråga.

En som tänker längre än näsan räcker