Spekulationerna om fusk är orimliga

Svar på insändaren ”Omröstningen gick inte rätt till på Diamanten” den 16 juli:

Vi har i ett antal artiklar kunnat läsa om ombildningen av Diamanten. Nu senast spekulationer om fusk.

Jag var där, jag stod två meter från röstlådan. Jag såg vad som hände och inget av det som hittills har spekulerats om i tidningarna är sant eller rimligt. Det var en omröstning som genomfördes enligt alla regler.

Det är inte relevant hur många lappar det fanns på stämman, för resultatet måste ju ändå stämma med röstlängden. Det är mycket långsökt att tro att någon av de medverkande skulle ha den osannolika förmågan att förutse hur många som eventuellt inte skulle lägga i sina röstlappar för att därefter kalkylera hur många extralappar som behövdes, för att ändå få det att stämma med röstländen.

Anklagelserna är helt orimliga. De fåtal som nu sprider dessa lögner följde inte ordningen, då ingen reserverade sig mot frågorna, vare sig mot röstningsförfarande eller något annat, innan resultatet var ett faktum.

Tack vare ett slutet röstningsförfarande kunde fler rösta med sin vilja utan att utsättas för press från sina grannar. Det var med facit i hand ett klokt beslut av stämman. I det här fallet var det nej-sidan som under själva stämman pressade andra medlemmar, genom att påstå att de visste vad de röstat.

Ibland måste man respektera ett resultat. Att insinuera att ens grannar är fuskare för att resultatet inte blev som man velat, är inte okej.

Boende på Diamanten