Stå för er kritik

Sedan en tid tillbaka har det skrivits anonyma insändare som kritiserat oss i Alliansen i Upplands-Bro. Varför är de anonyma? Varför vågar de inte öppet stå för sina ord? Går de någons ärende? Man undrar.

Vi tar gärna debatten här eller någon annanstans men då ska det vara tydligt vem som är vem. Anonyma insändare får därför inga svar av mig. Kryp fram ur skuggorna, ur era skrymslen och vrår.

Vi i Alliansen för Upplands-Bro står för öppenhet och ärlighet. Vi är stolta över vårt förnyelsearbete i Upplands-Bro. Vi förnyar och utvecklar Upplands-Bro till en modern kommun som sätter kvalitet, god service, valfrihet, demokrati, och öppenhet högt. Vi vänder på alla stenar och hittar en hel del att åtgärda, det tar vi tag i.

Vi är stolta över det stora arbete våra medarbetare i hela kommunen lägger ner för att förnya och utveckla Upplands-Bro. Tack alla duktiga medarbetare.

Jag är stolt över det viktiga arbete som mina moderatkompisar och Allianskollegor genomför. Detta arbete sker till 99 procent på fritiden eftersom de flesta är fritidspolitiker som har andra krävande jobb. Tack för många nedlagda timmar, bra idéer och väl genomförda sammanträden.

Tack till alla medborgare som kommer med synpunkter och förslag, det är grunden för vårt förnyelsearbete.

Utveckling och förnyelse är bara ett problem för de som vill vara kvar i det gamla.