Stå på er om svartbygge

Konstaterar med förvåning att mark- och miljödomstolen anser att utländska statliga fastighetsägare kan undantas från regler då det gäller byggnation. Det är alltså helt onödigt för stater att söka byggnadslov, det är uppenbarligen bara att bygga på.

Anläggningen ute vid Irans ambassad ser vid första anblicken ut som ett högsäkerhetsfängelse, möjligen bör sådana byggnader samlas på ett ställe där arkitekturen passar in.

Bra att staden står på sig, ge inte upp! Vi är många som tycker att den iranska staten gått över gränsen, även främmande stater bör väl ta seden dit de kommer.

Kjell Borking