Stå upp för medborgarna!

Svar på insändaren ”Var flexibla när många vill besöka badplatsen” den 13 augusti 2013:

Lars Salmonson tar upp ett mycket bra ämne som berör många människor. Att vara flexibel är något vi flesta lärt oss med uppfostran. Syftet är att undvika onödiga konflikter och att vi alla ska trivas bättre.

Det finns personer som genom olika paragrafer får utlopp för sitt sadistiska ego. Parkeringsvakten tillhör naturligtvis denna kategori av människor som på eget initiativ söker sig till situationer där han kan få andra att må dåligt. Hans uppdragsgivare kommunen försvarar sig med att detta är regelverket. Vad är regelverket till för och för vem? Regelverket är dels till för trafiksäkerheten, framkomlighet för utryckningsfordon, trivsamhet för de boende och besökare på kommunens badplats. Vad Lars Salmonson påpekar är just att allt fungerade väl där, trots ”felparkerare”. Kommunen borde stå upp för sina medborgare och ”rycka parkeringsvakten i örat” och påpeka att detta är inte syftet med vår verksamhet. När kommunen börjar arbeta mot sina medborgare, då är vi farligt ute.

Urban Hornell