Stackars bilister: varning för omänskliga lapplisor

Stackars Solnabilister som förföljs av parkeringsbolagen, även sommarkvällar med tomma gator är man där och lappar, helt i onödan.

Råsundavägen har före övergångsställena något som ser ut som ’’parkeringsfickor’’ men – kom ihåg – parkering är alltid förbjuden 10 meter före övergångsställe och 10 meter från gatukorsning. 500 kronor vid p-förbud kan lätt bli 1 000 kronor om stoppförbud råder på grund av tillfällig (osynlig) skylt vid diverse byggplatser med mera. Varning för omänskliga ­lapplisor!

Bengt