Stackars fågel

Medan de äkta fåglarna outtröttligt letar efter föda, vaktar sina bon och sjunger unisont med vårvindarna har någon fäst en konstgjord fågel med ett snöre bundet till en käpp, och vinden driver fågelimitationen att ständigt sväva över ett tak i Kista.

Den stackaren får aldrig flyga fritt eller själv välja mellan sången och tystnaden; den bara är och förblir en hängprydnad, som väcker ömkan och häpnad.

Hanna Sijaric