Min lokala hjälte

Staden behöver fler idrottshallar

Idrotten är mycket viktig för många Stockholmare, ung som gammal, men idag kan inte alla klubbar och föreningar ta emot de som vill prova på eller utöva sin sport på grund av hallbrist. Vi har alltså för få inomhushallar för den stora efterfrågan som finns. I vår stadsdel får vi under 2013 en ny fullstor inomhushall i Engelbrektshallen och vi har också fattat ett beslut om att ge i uppdrag till idrottsförvaltningen att snabba på utbyggnadstakten, bland annat genom att satsa på lite enklare, och billigare, idrottshallar.

Vi hoppas att dessa satsningar ska hjälpa vår idrottsutövare, klubbar och föreningar i stadsdelen att kunna fortsätta och utvecklas. Idrottsrörelsen är mycket betydelsefull för Östermalm och därför är det också viktigt att de får goda förutsättningar att växa och utvecklas!

Daniele Fava (FP) ledamot Idrottsnämnden Stockholm